Redactie

Als tekstschrijver, redacteur en journalist heb ik duizenden pagina’s geschreven. Dat betreft beleidsadviezen, projectvoorstellen, rapportages en verslagen tot op het hoogste bestuurlijke en politieke niveau. Daarbij ben ik bedreven geraakt in het bondig en adequaat beschrijven van complexe en vaak politiek gevoelige materie. Speeches heb ik geschreven voor de voorzitter van de grootste fractie in de Amsterdamse Gemeenteraad, de voorzitter van FNV Bouw, de Directeur-Generaal van de RVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Openbare publicaties zijn verschenen in verschillende vakbladen en handboeken. Onder publicaties zijn daar voorbeelden van te vinden. Bij de FNV heb ik de eindredactie gevoerd over meerdere magazines, gericht op specifieke doelgroepen of sectoren. Ook heb ik ervaring met het voeren van de eindredactie over internet- en intranetsites en met het redigeren van boeken. Ik ben gewend met het leveren van maatwerk binnen strakke deadlines.

Cursussen en trainingen

Schrijven voor websites, School voor Journalistiek Utrecht

Citaten referenties

“…tot zijn verantwoordelijkheden behoorden het schrijven van adviezen voor de minister-president en de ministerraad (..) daarin heeft Jan Bos uitstekend gefunctioneerd.” (H.M. Brons DG RVD)

“..Hij schrijft goed en precies, (..)” (J. Sprenger, Projectdirecteur ONS en oud-directeur Communicatie Ministerie van Financiën)

“..Met zijn analytische vaardigheden, inzicht in verhoudingen en verantwoordelijkheden en bijzonder vlotte pen is hij in staat met minimale tijdsbesteding de kern uit een complex en voor hem niet vertrouwd dossier neer te zetten…” (drs. M.C.M. Arnold, Hoofd Binnenlandse aangelegenheden en Koninkrijksrelaties Overheid Sint Maarten)

“..de eindredactie (is) ter hand genomen door Jan Bos, die een scherpe blik en goede pen paart aan een grote mate van materiedeskundigheid. Dankzij hem zijn tal van taal- en stijlfouten weggewerkt.” (Jeroen Sprenger, auteur van ‘De moeizame slag om het publiek vertrouwen. Beschrijving en analyse van de communicatie van het Rijk tussen 1995 en 2010)

De slag om het publiek vertrouwen