Over Jan Bos

In 1981 ben ik afgestudeerd aan de Frederik Muller Academie (HBO voor Informatie en Documentatie). Vervolgens heb ik in combinatie met een fulltime-baan in deeltijd Nederlandse Taal- en Letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Met een scriptie die werd genomineerd voor de scriptieprijs van het Instituut voor Letteren ben ik in 1989 afgestudeerd met als specialisatie Taalbeheersing.

Door alle functies die ik in mijn werkzame leven heb uitgeoefend loopt als rode draad dat ik altijd heb gewerkt op het snijvlak van communicatie enerzijds en politiek en bestuur anderzijds. Mijn belangrijkste werkgevers tussen 1981 en 2010 waren de PvdA, de Gemeente Den Haag, de FNV en de Rijksvoorlichtingsdienst, waar ik de functie van hoofd van de afdeling Communicatiebeleid en secretaris van de Voorlichtingsraad vervulde.

Voorlichtingsraad in Washington 2008

Met de Voorlichtingsraad in Washington 2008

Sinds oktober 2010 werk ik op interim-basis en als ZZP’er voor verschillende opdrachtgevers. Daarbij is mijn vermoeden bevestigd dat flexibele kortdurende dienstverbanden voor beide partijen meer rendement opleveren. Ik heb interim-werkzaamheden verricht voor onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de overheid van Sint Maarten, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het ministerie van Defensie. Daarnaast werk ik als freelance tekstschrijver en journalist. Publicaties zijn verschenen in FNV Magazine, PM Den Haag, Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, Arts en Auto en Bouwen.

Met collega's op St. Maarten

Afdeling Binnenlandse Aangelegenheden en Koninkrijksrelaties Sint Maarten 2011

Na mijn jarenlange ervaring is er geen aspect van het communicatievak te bedenken waar ik geen ervaring mee heb, van het leiden van een afdeling tot het schrijven van teksten (persberichten, speeches, webteksten, artikelen) en van communicatieadvies tot woordvoering. Ik werk resultaatgericht en beschouw beleid en uitvoering als een onlosmakelijk geheel: het schrijven van een tekst is minstens zo belangrijk als het ontwikkelen van een strategie.